Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 94 common:people_all_forms

Освітня програма

Date: 18 липня 2020 о 21:16, Refreshed 20 липня 2020 о 09:57

СХВАЛЕНО                                                                 

Засідання педагогічної ради                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол № 8

від 30 cерпня 2019 р.                                                                                            Наказ від 30.08.2020 № 198

Голова ради___________                                                                                      Директор ______

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА

Новосілківського академічного ліцею «Ерудит»

Києво-Святошинської районної ради

Київської області

2019

ЗМІСТ

№ розділу/ пункту

Назва розділу/пункту

Сторінки

І.

Загальні положення

2

ІІ.

Рівні освіти

5

ІІІ.

Режим роботи

6

ІV.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти

7

V.

Загальний обсяг навчального навантаження

8

VI.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

9

VII.

Навчання за наскрізними лініями

14

VIII.

Форми та методи організації освітнього процесу

16

IX.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

17

X.

Освітні галузі та навчальні програми

19

XI.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

31

XII.

Пояснювальна записка до навчального плану

33

ХІІІ.

Додатки до навчального плану

39

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» Києво-Святошинської районної ради Київської області (далі – Освітня програма Закладу) розроблена відповідно закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», крім того:

1-2-і класи

- Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» для 1-х класів;

- наказу МОН України №268 від 21.03.2018 
«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», розробленої під керівництвом О. Я. Савченко;

- Типової освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (цикл І (1-2 класи), рекомендованої листом Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 №1/9-344 «Про завершення експертизи освітніх програм».

3-4-і класи

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4-х класів;
 • наказу  МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;
 • наказу  Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 року № 1319 «Про типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

5-9-і класи

 • Постанови  Кабінету Міністрів України від 23.11.2011№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 5-9-х класів);
 • наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • наказу  Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 року № 1319 «Про типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

10-11-і класи

Освітня програма Закладу визначає:

 • рівні освіти;
 • режим роботи;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;
 • загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень,

орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів,

факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також

логічної послідовності їх вивчення;

 • очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • навчання за наскрізними лініями;
 • форми та методи організації освітнього процесу;
 • освітні галузі та навчальні програми;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітню програму Закладу побудовано із урахуванням таких принципів:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Програма втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес формування ключових компетентностей:

 • вільне володіння рідною мовою, що передбачає уміння усно й письмово висловлювати свої думки;
 • здатність спілкування рідною (у разі відмінності від державної мови) та іноземними мовами, що передбачає можливість розуміти прості висловлювання, спілкуватись у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
 • математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі;
 •  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. що передбачають формування допитливості, прагнення шукати, пропонувати нові ідеї;
 • інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей;
 • екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення ощадного використання природних ресурсів, дотримання правил природоохоронної поведінки;
 • інформаційно-комунікативна компетентність, що передбачає опанування основою використання цифрової грамотності для розвитку і спілкування;
 • навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя;
 • культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості;
 • підприємливість та фінансова грамотність що передбачають готовність брати відповідальність за власні рішення вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей.

Освітня програма Закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті Закладу.

ІІ. РІВНІ ОСВІТИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли: 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Базова загальна середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Повна загальна середня освіта (профільна освіта) окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ

    Заклад  працює за  п’ятиденним  робочим  тижнем, в режимі двозмінного навчання. Вихідні  дні  -  субота  і  неділя.

Режим роботи закладу регламентується розкладами навчальних занять, ГПД, позаурочної діяльності  відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Режим роботи:

І зміна – з 08.30 год. до 15.05 год.

підзміна – з 12.10 год. до  16.55 год.

          Відповідно до  Закону  України  «Про  освіту»  тривалість  уроку 

в  1  класах  становить 35  хвилин, 

в  2-4 – 40  хвилин, 

в 5-11 – 45 хвилин.

Тривалість перерв – 10-15 хвилин.

           Для учнів 1-2 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працюють 5 груп продовженого дня. Група продовженого дня розпочинає роботу  13 год.05 хв. до 19 год.05 хв.( згідно графіка).

Індивідуальні заняття, факультативи, курси за вибором, гуртки працюють з перервою  після  навчальних занять(згідно графіка, затвердженого директором ліцею).

Заклад забезпечує оптимальні умови для інтеграції основної та додаткової освіти, відпочинку, проектно-дослідницької діяльності та екскурсійно-краєзнавчої роботи.

ІV. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ  ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

V. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти складає  3500 годин/навчальний рік , а саме:

для 1-х класів 23/805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 25/875 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  школи І ступеня (далі – навчальний план).

для 3-х  класів – 26/910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 26/910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  школи І ступеня (далі – навчальний план).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  школи ІІ ступеня (далі – навчальний план).

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

для 10-го класу складає 1330 годин/навчальний рік,

для 11-го класу складає 1330 годин/навчальний рік.  

При складанні освітньої програми для 10 класу обрано профіль навчання природничий, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.

При складанні освітньої програми для 11 класу обрано профіль навчання філологічний, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  школи ІІІ ступеня (далі – навчальний план).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Освітньої програми Закладу має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

№ з/п

Ключові ком-

петентності

Компоненти

І ступінь

ІІ-ІІІ ступінь

1

Спілкування державною мовою

Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, володівання навичками міжкультурного спілкування

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

3

Математична компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Культурна компетентність

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми Закладу використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

VII. НАВЧАННЯ ЗА НАСКРІЗНИМИ ЛІНІЯМИ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

І ступінь

ІІ-ІІІ ступінь

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності,

відповідальності й екологічної свідомості,

у результаті яких вони дбайливо

й відповідально ставитимуться до довкілля.

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Формування відповідальності та готовності

до співпраці через колективну діяльність

(робота в групах, парах, проектах тощо) .

Сприятиме формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє принципи і механізми його функціонування. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учениць готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Наскрізна лінія націлює навихованняпорядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючостіічесності. Прикладвчителя відіграє важливурольуформуваннітолерантногоставленнядо однокласниць незалежновідрівнянавчальнихдосягнень.

Здоров'я

і

безпека

Формування навичок здорового способу

життя та безпечної поведінки

Становлення учнів як емоційно стійкого члена суспільства,здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Формує валеологічні знання учнів про власне здоров’я та здоров’я оточуючих, навички здорового способу життя та безпечної поведінки, виховує бережливе ставлення до власного здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

VIII. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-      формування компетентностей;

-      розвитку компетентностей;

-      перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-      корекції основних компетентностей;

-      комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

IХ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для учнів формувального характеру.  Контроль направлений на пошук ефективних шляхів росту кожного учня у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів освіти не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії, самооцінювання, що сприяє розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях. уміннях, навичках.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Оцінювання здійснювати відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказами МОН України.   

Здобувачі початкової освіти у 4-му класі проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу та якості освіти.

Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному журналі відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11  класів здійснюється відповідно до критеріїв, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

Облік навчальних досягнень протягом навчального року фіксується у класних журналах, відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу 5-11(12)-х класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України .

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти. В кінці кожного           семестру учні отримують табелі успішності.                                                              

Навчання у випускних 9-х ,11-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.                                         

      В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

      За результатами навчання здобувачам освіти (випускникам) видається відповідний документ (свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

          За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти 3-4-х,  5-10-х класів закладу нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ліцею - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

X. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 1. Перелік освітніх галузей та навчальних програм Закладу

І ступінь

 1. Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів, які працюють за

 НУШ-1

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання) реалізуються  через  навчальні  предмети  «Українська  мова» і «Літературне читання» (7 год/тижд.). Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (2 год/тижд.). Математична реалізуються  через  навчальний предмет «Математика» (4 год/тижд.).   Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоровязбережувальна, технологічна галузі реалізуються через навчальний предмет «Я досліджую світ» 4 год/тиж. Мистецька освітня галузь представлена навчальним предметом «Мистецтво» (2 год/тижд.). Фізкультурна галузь реалізується через навчальний предмет «Фізична культура» (3 год/тиж.). Інформатична галузь реалізується  через навчальний предмет «Інформатика» (1 год/тижд.).

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь, 1- 2 класів, які працюють за

«Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти

 цикл І (1-2 класи) (розробленою під керівництвом Савченко О.Я.)»

Затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України

від 22.02.2018р.

№ п/п

Назва навчальної програми

1.

Мовно-літературна освітня галузь. Українська мова і літературне читання. 1-2 класи

 2.

Мовно-літературна освітня галузь. Іншомовна освіта «Англійська мова». 1-2 класи

3.

Математична галузь. Математика. 1-2 класи

4.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі. Я досліджую світ. 1-2 класи

5.

Технологічна освітня галузь. Дизайн і технології. 1-2 класи

6.

Мистецька освітня галузь. Мистецтво. 1-2 класи

7.

Фізкультурна освітня галузь. Фізична культура. 1-2 класи

 1. Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів, які  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова та  література)  реалізуються  через  навчальні  предмети  «Українська  мова» (6 год/тижд., ).

Іншомовна освіта  представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (англійська мова) (2 год/тижд.).

Математична освітня галузь реалізуються  через  через однойменний окремий предмет «Математика» 3 год/тиж..

Мовно-літературна галузь (література), математична, природнича, громадянська та історична, соціальна і здоровязбережувальна, технологічна, фізкультурна, мистецька галузі реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» 8 год/тиж.

Мистецька освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Мистецтво» (1 год/тижд.); фізкультурна — через навчальний предмет «Фізична культура» (2 год/тижд.). Інформатична галузь реалізується  через навчальний предмет «Інформатика» (1 год/тижд.).

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь 1-2 класи, які працюють за

«Освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту  «Інтелект України» (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, науковий керівник І.В.Гавриш)»

Затверджені листом Міністерства освіти і науки України

від 25.05.2018 № 1/9-344

№ п/п

Назва навчальної програми

1.

Мовно-літературна освітня галузь. Українська мова і література. 1-2 класи

2.

Математична освітня галузь.  1-2 класи

3

Природнича освітня галузь. 1-2 класи

 1. Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Освітня галузь «Мови і літератури» через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова» англійська мова.

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології»  реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь, 3-4 класи

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2015 № 584

п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

3

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

4

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

5

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

7

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 8

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

11

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1. Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів, які  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова» (англійська мова).

Освітня галузь «Математика» через однойменний окремий предмет «Математика» та «Еврика».

Освітня галузь «Природознавство, Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Людина і світ» та предметом «Навчаємося разом».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується інтегрованим курсом «Мистецтво».

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь, 3-4 класи

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 1-4 класи

Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1094

2

Читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 1-4 класи

Лист ІІТЗО від 04.07.2014           14.1/12-Г-1094

3

Іноземна мова. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584

4

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 1-4 класи

Лист ІІТЗО від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1093

5

Еврика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 2-4 класи

Лист ІІТЗО від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1095

6

Людина і світ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 1-4

Лист ІІТЗО від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1097

7

Навчаємося разом. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 1-4 класи

Лист ІІТЗО від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1092

 1. Перелік освітніх галузей і навчальних програм Закладу ІІ ступінь

 1. Перелік освітніх галузей для 5-9-х класів, які  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова (англійська)», «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», у 7-9 класах окремі предмети «Історія України» та «Всесвітня історія», у 9-х класах вивчається окремий предмет «Основи правознавства». У 5-6 класах освітня галузь реалізується через окремий навчальний предмет «Навчаємося разом», у 7-8 класах через навчальний предмет «Основи самоменеджменту».

Освітня галузь «Мистецтво»  реалізується через інтегрований курс «Мистецтво».

Освітня галузь «Математика»  у 5-6 класах реалізується через однойменний окремий предмет «Математика», у 7-9 класах, через окремі навчальні предмети «Алгебра» і «Геометрія».

Освітня галузь «Природознавство»  у 5-х класах реалізується через окремі предмети «Природознавство. Моя планета Земля» та «Природознавство. Мої фізичні відкриття», у 6-х класах, через навчальні предмети «Природознавство. Мої фізичні відкриття»,  «Біологія» та «Географія», у 7-9 класах «Біологія»,  «Географія», «Фізика» та «Хімія».

Освітня галузь «Технології»  реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Перелік навчальних програм Закладу

ІІ ступінь, 5-9 класи

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

п/п

Назва навчальної програми

Документ про надання грифа

Навчальна програма «Українська мова» (автори Гавриш І.В., Семихат Н.В.,  Дроф'як С.М., Новожилова Н.М.) (науково-педагогічний проект «Інтелект України»)

Лист МОН від 07.06.2019 №1/11-5342

Навчальна програма «Українська література» Гавриш І., Трефілова К.,  Тарасенко О., Тарасенко В.

Лист ІМЗО від 18.04.2019 № 22.1/12-Г-213

Навчальна програма «Зарубіжна література» Гавриш І., Трефілова К.,  Сегеда Т.,

Гученко О.

Лист ІМЗО від 24.04.2019 № 22.1/12-Г-239

Навчальна програма «Навчаємось разом»

Лист ДНУ «ІМЗО» від 02.07.2019 № 22.1/12-Г-529

Навчальна програма «Основи самоменеджменту. 7-8 класи»

Лист ДНУ«ІМЗО» від 10.07.2019 № 22.1/12-Г-632

Навчальна програма «Математика»

Лист МОН від 03.08.2018 №1/11-8249

Навчальна програма «Алгебра. Геометрія. 7-8 класи»

Лист ДНУ«ІМЗО» від 02.08.2019 № 22.1/12-Г-654

Навчальна програма «Еврика»

Лист МОН від 03.08.2018 №1/11-8250

Навчальна програма «Природознавство» (авт. Гавриш І.В., Мінєнков О.О., Сухов Р.В. Науково-педагогічний проект «Інтелект  України»

Лист МОН від 22.07.2019 №1/11-6652

Біологія. 6-9 класи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» зі змінами, затвердженими. Автори: Гавриш І.В., Усенко О.В., Кальновська Г.О., Грінченко О.І.

Наказ МОН України від 29.05.2015 №585 та лист МОНУ від 02.11.2016 №2.1\12-Г-809

Навчальна програма «Географія. 6-9 класи» Гавриш І.В, Гога С.С., Грінченко О.І.,

Цацко О.П.

Лист ДНУ «ІМЗО» від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-599

Навчальна програма «Фізика» Євлахова О.М.,Бондаренко М.В

Лист ІМЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-620

Навчальна програма «Фізика» Євлахова О.М.,Бондаренко М.В

Лист ІМЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-616

Навчальна програма «Хімія 7-9 класи»

Лист МОН від 02.07.2019 №1/11-6018

Навчальна програма «Трудове навчання. Технічна творчість»

Лист ДНУ «ІМЗО» від 24.04.2016 № 21/12-Г-189

 1. Перелік освітніх галузей для 5-9 класів

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова (англійська)», «Мова національної меншини (російська мова, польська мова)», «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», у 7-9 класах окремі предмети «Історія України» та «Всесвітня історія», у 9-х класах вивчається окремий предмет «Основи правознавства».

Освітня галузь «Мистецтво»  реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Освітня галузь «Математика»  у 5-6 класах реалізується через однойменний окремий предмет «Математика», у 7-9 класах, через окремі навчальні предмети «Алгебра» і «Геометрія».

Освітня галузь «Природознавство»  у 5-х класах реалізується через однойменний окремий предмет «Природознавство», у 6-х класах, через навчальні предмети «Біологія» та «Географія», у 7-9 класах «Біологія»,  «Географія», «Фізика» та «Хімія».

Освітня галузь «Технології»  реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік навчальних програм Закладу

ІІ ступінь

(затверджені наказами Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)

п/п

Назва навчальної програми

     1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи»

2

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи»

3

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи»

4

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Польська мова для  загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою»

5

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.)

6

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. 9 клас» (авт. Ремех Т.О.)

8

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»

9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (колектив авторів)

10

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство» (колектив авторів)

11

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

12

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. 6-9 класи»

13

Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

14

Програма з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

15

 Трудове навчання. 5-9класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

16

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5-9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів)

17

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров'я. 5-9 класи» (оновлена)

18

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. М.В.Тимчик)

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

 1. Перелік освітніх галузей і навчальних програм Закладу ІІІ ступінь

Навчальний план для 10-11 класів   розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

У додатку 1  міститься перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика»,  «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни». Зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10 класі, інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).

Частину навчальних годин  навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин подано  додатку 2), що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

Перелік навчальних програм Закладу ІІІ ступеня для 10 класу

(затверджені наказом МОН України від  23.10.2017 №1407)

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

Навчальні програми «Українська мова (рівень стандарту) 10-11 класи»

Рівень стандарту

Навчальна програма. Українська література (рівень стандарту) 10-11класи

Рівень стандарту

Зарубіжна література.

Рівень стандарту

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови

Рівень стандарту академічний, профільний рівень

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту

Рівень стандарту

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту

Рівень стандарту

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта 10 клас»

Рівень стандарту

Навчальна програма «Математика 10-11 класи»

Рівень стандарту

Програма з біології та екології для 10-11 класів. Профільний рівень

Профільний рівень.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія»

Рівень стандарту

«Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.

Рівень стандарту та профільний рівень

Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

Хімія. 10-11 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (колектив авторів)

Рівень стандарту

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи» (авт. М.В.Тимчик)

Рівень стандарту

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни. 10-11 класи»

Рівень стандарту

Навчальна програма «Інформатика (рівень стандарту) 10-11 класи»

Рівень стандарту

Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти «Мистецтво. 10-11 клас»

Рівень стандарту

Перелік навчальних програм Закладу ІІІ ступеня для 11 класу

(затверджені наказом МОН України від  від 23.10.2017 №1407)

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

1

Навчальна програма. Українська мова(профільний рівень) 10-11класи

Профільний  рівень

2

Навчальна програма. Українська література (профільний рівень) 10-11класи

Профільний  рівень

3

Зарубіжна література

Рівень стандарту

4

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови

Рівень стандарту академічний, профільний рівень

5

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту

Рівень стандарту

6

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту

Рівень стандарту

7

Навчальна програма «Математика 10-11 класи»

Рівень стандарту

8

Програма з біології та екології для 10-11 класів.  Рівень стандарту

Рівень стандарту

9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія»

Рівень стандарту

10

«Фізика 10-11», авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В.М.

Рівень стандарту та профільний рівень

Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

11

«Астрономія», авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Яцківа Я.Я.

Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

Рівень стандарту та профільний рівень

12

Хімія. 10-11 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (колектив авторів)

Рівень стандарту

13

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи» (авт. М.В.Тимчик)

Рівень стандарту

14

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни. 10-11 класи»

Рівень стандарту

15

Навчальна програма «Інформатика 10-11 класи»

Рівень стандарту

16

Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти «Мистецтво. 10-11 клас»

Рівень стандарту

XI. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Закладу реалізується відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Новосілківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області,  розробленого відповідно до вимог Закону України «Про освіту», затвердженого наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає:

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (положення Закладу про академічну доброчесність, затверджене наказом директора від 31.08.2018 №195;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Закладу;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Закладом;

- створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами Закладу.

Головні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • постійне оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої  програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища Закладу;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Принципи забезпечення якості загальної середньої освіти:

 • системності;
 • об’єктивності;
 • безперервності;
 • перспективності;
 • гуманістичної спрямованості;
 • відкритості

Процедури забезпечення якості  загальної середньої освіти:

 • забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на усіх стадіях навчання - від зарахування до випуску, включаючи щорічне оцінювання здобувачів освіти;
 • щорічне оцінювання роботи педагогічних працівників, забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

Компоненти системи внутрішнього забезпечення якості загальної середньої освіти:

 • виконання навчальних планів та освітньої програми( контроль за виконанням);
 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) якості знань, умінь у навичок здобувачів освітніх послуг, розробка рекомендацій  щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища Закладу;
 • академічна доброчесність

XII. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

на 2019/2020 навчальний рік

 Загальні засади

Новосілківський академічний ліцей «Ерудит» здійснює свою діяльність на  підставі Законів України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту»,  з метою впровадження  Державного стандарту  початкової,  базової і повної загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту  Закладу, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

        

В 2019 / 2020н.р.- 36 класів, в них учнів 894:

початкових класів – 18;

5-9–16;

10-11 класів –2.

Мова навчання – українська.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня до 27 грудня 2019 року,

ІІ семестр - з 13 січня до 22 травня 2020 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 28 жовтня  до 03 листопада 2019 року,

зимові з 28 грудня до 12 січня 2020 року,

весняні з 23 березня до 29 березня 2020 року.

Навчальний план зорієнтований на роботу Закладу за 5-денним навчальним тижнем у першу зміну та підзміну.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію терміни проведення ДПА затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» вчитель формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази Закладу.

Поділ класів на групи при вивченні предметів «Інформатика», «Іноземні мови», «Українська мова», при наявності педагогічних кадрів і необхідних приміщень, здійснюється до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 №128.

2. Початкова освіта

Навчальний план для 1-2 класів Закладу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, на основі Освітньої програми Новосілківського академічного ліцею «Ерудит», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2019) та затвердженої наказом по школі від 31.08.2019 №195.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-х класах – 40 хвилин.

Навчальний план Закладу І ступеня (1-2 клас) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план для 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в класів складено відповідно освітньої  програми  початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл І (1-2 класи).

У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в класи) на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір годину варіативної складової виділено на мовно-літературну освітню галузь (іноземна мова – 1 год). Додаток 1.

Навчальний план для 1д, 1е, 2г, 2д класів складено відповідно Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 додатка 1, передбачено години варіативної складової на індивідуальні та групові заняття (1 год). Додаток 2.

Навчальний план для 3-4 класів Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Освітньої програми Новосілківського академічного ліцею «Ерудит», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2019) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2019 №195.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план для 3а, 3б, 4а, 4б класів розроблений відповідно додатка 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319 типового навчального плану з українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Додаток 3.

Навчальний план для 3в,3г, 4в класів складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 (таблиця 1).

Навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова»,  інваріантної складової (1 год.) та на індивідуальні і групові заняття (1 год). Додаток 4.

Розподіл годин на вивчення теми навчальної програми предмету «Українська мова» здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором Закладу. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета.

Предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються  як окремі курси.

 1. Базова освіта

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план для 5-9 класів Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Освітньої програми Новосілківського академічного ліцею «Ерудит», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8  від 30.08.2019) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2019 №195.

Для 5а, 5б, 6а, 7а, 7б, 8а, 9а класів навчальний план розроблений відповідно таблиці 3 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319 типового навчального плану з українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», наказу МОН України від 21.05.2019 №722 «Про внесення змін у додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 02.11.2016 №1319». Додаток 5.

Навчальний план для 5в, 5г, 6б, 6в, 7в, 7г класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 405 (таблиця 12) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Як мова національної меншини у 5в, 5г, 6б, 6в, 7в, 7г класах вивчається предмет «Польська мова».

Навчальний план для 8б, 8в, 9б  класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 405 (таблиця 12) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Як мова національної меншини у 8б, 8в, 9б класах вивчається навчальний предмет «Російська мова».

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Години варіативної складової розподілено:

 • на підсилення інваріантної складової з української мови у 5в, 5г, 6б, 6в класах 0,5 год;   у 7в, 7г, 8б, 8в, 9б класах 1 год;

з математики у  5в, 5г, 6б, 6в, 7в, 7г, 8б, 8в, 9б  класах 1 год.

Факультативи:

 • Волейбол  у 5в, 5г, 8б, 8в класах 1 год;
 • Етнографія  у 6б, 6в класах 1 год.
 • Польська мова  6б, 6в, 7в, 7г класах 1 год.
 • Російська мова  8б, 8в класах 0,5 год.

 1. Профільна  середня освіта

Навчальний план для 10 класу Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, Освітньої програми Новосілківського академічного ліцею «Ерудит», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2019) та затвердженої наказом по школі від 31.08.2019 №195.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Зміст природничого профілю навчання реалізується через предмет: «Біологія і екологія».  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

Години варіативної складової розподілено на підсилення інваріантної складової:

 • з української мови 1 год;
 • англійської мови 1 год;
 • з математики 2 год.

Курс за вибором:

«Фінансова грамотність» 1 год.

Навчальний план для 11 класу Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, Освітньої програми Новосілківського академічного ліцею «Ерудит», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2019) та затвердженої наказом по школі від 31.08.2019 №195.

Навчальний план для 11 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів: «Українська мова», «Українська література».  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

Години варіативної складової розподілено на підсилення інваріантної складової:

 • з англійської мови 1год;
 • математики 2 год;
 • історії України 0,5 год..

Факультативи:

 •  Стилістика української мови 0,5 год;
 •  Готуємось до ЗНО (математика) 1 год.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Додаток №1

до Освітньої програми І ступеня

Навчальний  план  початкової  школи
з  українською  мовою  навчання  за  науково- педагогічним  проектом «Інтелект  України»

 на 2019/2020 навчальний рік

Назва

освітньої  галузі

Назва навчального предмета

Кількість  годин  на  тиждень

1-А

1-Б

1-В

1-Г

2-А

2-Б

2-В

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

6

6

6

6

6

6

Математична

Математика

3

3

3

3

3

3

3

Мовно-літературна

(література)

Я пізнаю світ*

8

8

8

8

9

9

9

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я-збережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Іншомовна освіта

Іноземна мова

(англійська)

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Інформатична

1

1

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

20

20

20

22

22

22

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

1

1

Загальна кількість навчальних годин,
що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

23

23

23

25

25

25

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток № 2

до Освітньої програми школи  І ступеня

Навчальний план для початкової школи

 з навчанням українською мовою

на 2019/2020 навчальний рік

(відповідно НУШ-1 додатка 1 до наказу МОН України від 21.03.2018 №268)

Назва

освітньої галузі

(предмета)

Класи

Кількість годин

на тиждень

1-Д

1-Е

2-Г

2-Д

Інваріантний складник

Мовно-літературна (українська мова і літературне читання)

7

7

7

7

Іншомовна (іноземна мова)

2

2

3

3

Математична (математика)

4

4

4

4

Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна, технологічна  галузі («Я досліджую світ»)

4

4

4

4

Інформатична (інформатика)

1

1

Мистецька (мистецтво)

2

2

2

2

Фізкультурна (фізкультура)*

3

3

3

3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

Індивідуальні та групові заняття

1

1

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

20+3

20+3

22+3

22+3

Гранично допустиме тижневе навантаження учня

20 

20 

22 

22 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23 

23 

25

25

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток №3

до Освітньої програми І ступеня

Навчальний  план  початкової  школи
з  українською  мовою  навчання  за  науково- педагогічним  проектом «Інтелект  України»

 на 2019/2020 навчальний рік

(відповідно додатка 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-А

«Інтелект

України»

3

«Інтелект

України»

4-А

«Інтелект

України»

4-Б

«Інтелект

України»

Мови  і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

Читання

3,5

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова

 (англійська)

3

3

4

4

Математика

Математика

4

4

4

4

Еврика

1

1

1

1

Природознавство,

Суспільствознавство

Людина і світ

3

3

2,5

2,5

Навчаємося разом

2

2

1,5

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

Інформатика

1

1

1

1

Здоров'я  і фізична культура

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

23+3

23+3

23+3

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне  навантаження на учня

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної  складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класу на групи)

26

26

26

26

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток №4

до Освітньої програми

школи І ступеня (2-4 класи)

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

на 2019/2020 навчальний рік

(відповідно таблиці 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №407)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-В

3-Г

4-В

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7+1

7+1

7+1

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

Усього

21+3+1

21+3+1

21+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

Індивідуальні та групові заняття

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

26

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток  №5

до Освітньої програми ІІ ступеня

Навчальний  план
з  українською  мовою  навчання  за  науково- педагогічним  проектом «Інтелект  України»

 на 2019/2020 навчальний рік

(відповідно таблиці 3 до наказу МОН України від 02.11.2016  №1319)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

«Інтелект України»

5-Б

«Інтелект

України»

6

«Інтелект

України»

7-А

«Інтелект

України»

7-Б

«Інтелект

України»

8-А

«Інтелект

України

9-А

«Інтелект

України

Мови і літератури

Українська мова

4/3

4/3

3/4

3/2

3/2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

(англійська мова)

5

5

5

5

5

5

5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

2/1

1/2

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

Навчаємося разом

2

2

2

-

-

-

-

Основи самоменеджменту

-

-

-

1

1

1

-

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

0/1

Математика

Математика

6

6

6

-

-

-

-

Алгебра

-

-

3,5

3,5

3,5

3,5

Геометрія

-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

Природознавство

Природознавство. Моя планета Земля.

2

2

-

-

-

-

-

Природознавство. Твої фізичні відкриття.

1

1

1

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

2/1

Фізика

-

-

-

2

2

2

3

Хімія

-

-

-

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

Технічна творчість

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0/1

0/1

1/0

0/1

0/1

0/1

1/0

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

28+3

28+3

31+3

32+3

32+3

33+3

33+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

32

32

33

33

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної  і варіативної складових, що фінансуються з бюджету  (без урахування поділу класів на групи)

31

31

34

35

35

36

36

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток №6

до Освітньої програми ІІ ступеня

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з навчанням українською мовою  і вивченням мови національної меншини

на 2019-2020 навчальний рік

(відповідно таблиці 12 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-В

5-Г

6-Б

6-В

7-В

7-Г

Мови і літератури

Українська мова

4/3+0/1

4/3+0/1

4/3+0/1

4/3+0/1

2/3+1

2/3+1

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

(англійська мова)

3

3

2

2

2

2

Мова національної меншини

(польська мова)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

Математика

Математика

4+1

4+1

4+1

4+1

-

-

Алгебра

-

-

-

-

2+1

2+1

Геометрія

-

-

-

-

2

2

Природознавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

-

2

2

Хімія

-

-

-

-

2/1

2/1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3+

1,5

25,5+3+

1,5

27,5+3+

1,5

27,5+3+

1,5

29+3+2

29+3+2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

2,5

3,5

3,5

3

3

Факультативи

1

1

2

2

1

1

Польська мова

1

1

1

1

Етнографія

1

1

Волейбол

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

31

32

32

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

31+3

31+3

32+3

32+3

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток №7

до Освітньої програми ІІ ступеня

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини

на 2019-2020навчальний рік

(відповідно таблиці 12 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

8- В

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2+1

2+1

2+1

Українська література

2

2

2

Іноземна мова

(англійська мова)

2

2

2

Мова національної меншини

(російська мова)

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

2/1

2/1

1/2

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

-

-

Образотворче мистецтво

-

Мистецтво

1

1

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2/1

Фізика

2

2

3

Хімія

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

29,5+3+2

29,5+3+2

31+3+2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2

Факультативи

1,5

1,5

Волейбол

1

1

Російська мова

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток №8

до Освітньої програми ІІІ ступеня

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з українською мовою навчання

(природничий профіль – біологія і екологія)

на 2019-2020 навчальний рік

(відповідно таблиці 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 №408)

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети1

27

Українська мова

2+1

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова2

2+1

Історія України 

1/2

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+2

Біологія і екологія

5

Географія

2/1

Фізика

3

Хімія

1/2

Фізична культура4

3

Захист Вітчизни

2/1

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

2

Мистецтво

1

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

                    5

Курс за вибором

1

Фінансова грамотність

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Додаток №9

до Освітньої програми ІІІ ступеня

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з українською мовою навчання

( філологічний профіль – українська мова)

на 2019-2020 навчальний рік

(відповідно таблиці 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 №408)

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

Базові предмети1

26

Українська мова

4

Українська  література

4

Зарубіжна література

1

Іноземна мова2

2+1

Історія України 

2/1+0/1

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+2

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика

3

Астрономія

1

Хімія

2

Фізична культура4

3

Захист Вітчизни

1/2

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

1

Мистецтво

2

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

                    5

Факультатив

1,5

Стилістика української мови

0,5

Готуємося  до ЗНО

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

Директор ліцею                                              І. Ліщук

Comments:
Only authorized users can leave comments.